bgimage/

mirror of india


خواجه معین الدین چشتی: یک صوفی بزرگ هند

دارجیلینگ: ملکه مناطق کوهستانی هند

فلسفه ماهاتما گاندی هند ومعنویتش درحال حاضر

دهلی: یک مقصد جالب برای سیاحان

معلم: معمارملت می باشد

خطابه عالی جناب رامنات کوویند رئیس جمهورهند به ملت درآستانه ۷۲مین سالروزاستقلال این کشور.

دورنمای پیشرفت: نقش روزافزون رسانه های چاپی هند

توسعۀ لابراتوارهای جرم شناسی درهند

نقش روبه ظهورزنان درحکومتداری محلی درهند

مدیریت محیط زیست: ارجحیتی درهند

تاج محل: روح ایرانی درکالبد هندی

رکوردهای فارسی شرقی محفوظ درآرشیوملی هند

داراشکوه: پیامبرهمزیستی مسالمت آمیز درهند

هامپی: خرابه های دورۀ طلایی هند

معابد کاجوراهو: یک چشم انداز تاریخی

روابط صوفیان هند وایران

نگاهی به محصولات دستبافی هند

مهاراشترا: یک مقصد ترجیحی هند برای گردشگران

هند بعنوان یک مقصد ترجیحی برای سیاحت پزشکی

دستاورد هند درعلوم وفنّاوری

کشمیر: بهشت برروی زمین است

تاثیربازدیداخیردکترحسن روحانی رئیس جمهورایران ازهند برروابط هندوایران

شکوه وعظمت دودمان ماوریا درهند باستان

خطابۀ آقای رامنات کوویند رئیس جمهور هند به ملت درآستانۀ 69 مین سالروز جمهوری هند درتاریخ 25 ژانویه سال 2018

تاثیرات تصوف برنهضت باگتی درهند

امیرخسرو دهلوی وآلات موسیقی

هند در راه پیشرفت گامزن است

پیوندهای فرهنگی هندوایران

اهمیت نگهداری ازانرژی برای عمران پایدار

تاثیرات اسلامی برسکه های هند قرون وسطی

صنایع مرسومی هند

حقوق انسانی درهند

تحفظ محیط زیست: ارجحیتی درهند

روابط هند و ایران دردورۀ مغول

موزۀ ملی هند دردهلی نو

بیداری قانونی و پیشرفت زنان درهند

کارایی واهداف پراساربارتی درهند

پیشرفت در زمینۀ آموزش وپرورش درهند بعد ازکسب استقلالش

سوسروتا: یک جراح ماهرهندِ باستان

خواجه معین الدین چشتی اجمیری: بنیانگذارسلسلۀ چشتیۀ تصوف درهند

کتابخانه مولانا آزاد: یک گنجینۀ نُسخ نادرخطی درهند

سیستم پستی درهند الکترونیکی می شود

واستو: علم ودانش معماری هند

هند : یک مقصد ترجیحی برای گردشگران خارجی

تصوف: مذهب عشق ومحبت است

مولانا ابوالکلام آزاد اِنستی تیوی تحقیقات عربی وفارسی در تونک راجستان

تاثیرموسیقی برفرهنگ هند

سهم وخدمات بخش فارسی دانشگاه اسلامی علیگره در پیشرفت زبان وادبیات فارسی

اندمان ونیکوبار: جزایردیدنی هند برای گردشگران

خطابۀ رئیس جهورهند به ملت درآستانه هفتاد ویکمین سالروزهند

کرناتکا: یک بهشت گردشگران درهند

پورت بلر: یک مقصد جالب گردشگری درهند

سبک معماری هند وایران

نقش صوفیان در یک پارچگی ملی هند

فتح پورسیکری: یک مقصد جالب سیاحتی در هند

. تحولات قانونی در پیشرفت زنان درهند

    رسوم قومی فرهنگی فستیوالهای هند

شیخ نصیرالدین چراغ دهلی: یک صوفی برجسته هند

ادیپور: یک شهرطلوع آفتاب هند

نیتی آیوگ: دستور کار عمرانی هند را دگرگون می سازد

مراقبت از دختران در هند

پنجره های جدید روابط هند وایران بعدازبازدیداخیرنخست وزیرهند ازایران

برنامۀ درهند بسازید

سیاست روادیدجدیدهند

هند دریک اثرصادق هدایت

دکتر فتح الله مجتبایی : یک هند شناس برجستۀ ایرانی

موزۀ سالارجنگ درحیدرآباد هند

. گفتاری دربارۀ هند دیجیتال

روابط فرهنگی مابین هند و جهان فارسی

علی اصغرحکمت: یک هند شناس برجسته ایران

نسخه های خطی فارسی- یک منبع مراجعه برای مطالعات تاریخ امپراتور مغول هند.

سهم هندوان اودهه به ادبیات فارسی

چالش ها در مقابل نوجوانان هند

موسم باران در موسیقی هند

نفوذ ایرانی بر بناهای تاریخی هند

نقش علمای اسلام در جنگ آزادی هند

شترهای راجستان هند بقلم: دکترستیانند جاوا

گجرات- یک مقصد دل انگیز سیاحان در هند.

دانشگاه جواهر لعل نهرو- یک دانشگاه برجسته در هند.

شرکت توسعه سیاحت هند

قلعه آمیر: شمس الهدی شیروانی.

معبد دانش – دانشگاه هندوی بنارس : مترجم و گوینده شمس الهدی شیروانی.

شیملا یک محل قشنگ دیدنی هند

آثار تاریخی دهلی: شهلا فرهنگ آزاد

سهم و خدمات رابیندرا نات تاگور به فرهنگ و ادبیات هند:مترجم و گوینده شمس الهدی شیروانی

اجمیر یک شهر مقدس هند

معابد اوریسه : شمس الهدی شیروانی

اودیپور- شهر دریاچه ها.
bottom panel
What's New
.
© Copyright 2018, Website Content Managed by Prasar Bharati (IT Division).
Last Updated on 11/10/2018